"Sin Ku Wenta" Zine
"Sin Ku Wenta" Zine
"Sin Ku Wenta" Zine

"Sin Ku Wenta" Zine

Regular price ₱120.00 Sale

Zine | by: Makô
"'Sin Ku Wenta' ay isang zine na naglalaman ng sinkuwentang ideya. Isang ideya kada pahina - mga ideyang makapangyayanig at makababasag ng karaniwan at nakasanayang mga pananaw. mula pulitika, aktibismo, kultura, pilosopiya, edukasyon, o kahit ano pang kapansin-pansin sa ating lipunan ngunit hindi nabibigyang tinig at puna, naririto ang zine na ito para punan ang mga puwang...o hindi"

- Approx. 5.5" x 4" in size
- Black and white; Digitally printed on bond paper